IE9 jQuery AJAX z CORS zwraca „Odmowa dostępu”

Poniższe działa we wszystkich przeglądarkachz wyjątkiem IE (Testuję w IE 9).

<code>jQuery.support.cors = true;
...
    $.ajax(
      url + "messages/postMessageReadByPersonEmail",
      {
        crossDomain: true,
        data: {
          messageId    : messageId,
          personEmail   : personEmail
        },
        success: function() {
          alert('marked as read');
        },
        error: function(a,b,c) {
          alert('failed');
        },
        type: 'post'
      }
    );
</code>

Mam inną funkcję, która używadataType: 'jsonp', ale nie potrzebuję żadnych danych zwracanych w tym wywołaniu AJAX. Moją ostatnią deską ratunku będzie zwrócenie jibberisha owiniętego w JSONP tylko po to, by działał.

Jakieś pomysły, dlaczego IE spieprzy żądanie CORS, które nie zwraca danych?

questionAnswers(12)

yourAnswerToTheQuestion