C # - pisanie serwera COM - Właściwości odwzorowane na metody

Próbujemy zastąpić serwer COM pierwotnie napisany dla aplikacji VB6

Nie mamy dostępu do kodu źródłowego.

Z jakiegoś powodu aplikacja VB6 może wywołać naszego konstruktora, ale potem:

Błąd systemu i H80004002. Brak takiego interfejsu obsługiwanego.

Zakładam, że gdy próbuje uzyskać interfejs z QueryInterface.

Nasz zespół został poprawnie wysłany przez regasm / tlb i gacutil, ale potem zauważyłem coś dziwnego. Otworzyłem wygenerowany przez nasz regazm plik .tlb i zauważyłem, że wszystkie właściwości na moim interfejsie są wyświetlane jako metody.

Czy to jest coś, co robią narzędzia .Net? Czy spowodowałoby to mój problem?

Oto pełna definicja TLB dla oryginalnego pliku:

// Generated .IDL file (by the OLE/COM Object Viewer)
// 
// typelib filename: UtopiaKeyboard.tlb

[
 uuid(9B4E1840-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
 version(1.0),
 helpstring("OPOS POSKeyboard OLE Control")
]
library POSKEYBOARDLib
{
  // TLib :   // TLib : OLE Automation : {00020430-0000-0000-C000-000000000046}
  importlib("STDOLE2.TLB");

  // Forward declare all types defined in this typelib
  dispinterface _DPOSKeyboard;
  dispinterface _DPOSKeyboardEvents;

  [
   uuid(9B4E1841-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
   helpstring("Dispatch interface for OPOS POSKeyboard OLE Control"),
   hidden
  ]
  dispinterface _DPOSKeyboard {
    properties:
      [id(0x00000001)      
]
      BSTR CheckHealthText;
      [id(0x00000002)      
]
      VARIANT_BOOL Claimed;
      [id(0x00000003)      
]
      VARIANT_BOOL DataEventEnabled;
      [id(0x00000004)      
]
      VARIANT_BOOL DeviceEnabled;
      [id(0x00000005)      
]
      VARIANT_BOOL FreezeEvents;
      [id(0x00000006)      
]
      long ResultCode;
      [id(0x00000007)      
]
      long ResultCodeExtended;
      [id(0x00000008)      
]
      long State;
      [id(0x00000009)      
]
      BSTR ControlObjectDescription;
      [id(0x0000000a)      
]
      long ControlObjectVersion;
      [id(0x0000000b)      
]
      BSTR ServiceObjectDescription;
      [id(0x0000000c)      
]
      long ServiceObjectVersion;
      [id(0x0000000d)      
]
      BSTR DeviceDescription;
      [id(0x0000000e)      
]
      BSTR DeviceName;
      [id(0x0000000f)      
]
      long POSKeyData;
      [id(0x0000001a)      
]
      VARIANT_BOOL AutoDisable;
      [id(0x0000001b)      
]
      long BinaryConversion;
      [id(0x0000001c)      
]
      long DataCount;
      [id(0x0000001d)      
]
      VARIANT_BOOL CapKeyUp;
      [id(0x0000001e)      
]
      long EventTypes;
      [id(0x0000001f)      
]
      long POSKeyEventType;
      [id(0x00000021)      
]
      long CapPowerReporting;
      [id(0x00000022)      
]
      long PowerNotify;
      [id(0x00000023)      
]
      long PowerState;
    methods:
      [id(0x00000010)]
      long Open([in] BSTR DeviceName);
      [id(0x00000011)]
      long Close();
      [id(0x00000012)]
      long Claim([in] long Timeout);
      [id(0x00000013)]
      long Release();
      [id(0x00000014)]
      long CheckHealth([in] long Level);
      [id(0x00000015)]
      long ClearInput();
      [id(0x00000016)]
      long DirectIO(
              [in] long Command, 
              [in, out] long* pData, 
              [in, out] BSTR* pString);
      [id(0x00000017)]
      void SOData([in] long Status);
      [id(0x00000018)]
      void SODirectIO(
              [in] long EventNumber, 
              [in, out] long* pData, 
              [in, out] BSTR* pString);
      [id(0x00000019)]
      void SOError(
              [in] long ResultCode, 
              [in] long ResultCodeExtended, 
              [in] long ErrorLocus, 
              [in, out] long* pErrorResponse);
      [id(0x00000020)]
      long SOProcessID();
      [id(0x00000024)]
      void SOStatusUpdate([in] long Status);
  };

  [
   uuid(9B4E1842-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
   helpstring("Event interface for OPOS POSKeyboard OLE Control")
  ]
  dispinterface _DPOSKeyboardEvents {
    properties:
    methods:
      [id(0x00000001)]
      void DataEvent([in] long Status);
      [id(0x00000002)]
      void DirectIOEvent(
              [in] long EventNumber, 
              [in, out] long* pData, 
              [in, out] BSTR* pString);
      [id(0x00000003)]
      void ErrorEvent(
              [in] long ResultCode, 
              [in] long ResultCodeExtended, 
              [in] long ErrorLocus, 
              [in, out] long* pErrorResponse);
      [id(0x00000004)]
      void StatusUpdateEvent([in] long Status);
  };

  [
   uuid(9B4E1843-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
   helpstring("OPOS POSKeyboard OLE Control"),
   control
  ]
  coclass POSKeyboard {
    [default] dispinterface _DPOSKeyboard;
    [default, source] dispinterface _DPOSKeyboardEvents;
  };
};

Oto generowanie tlb dla mojego zestawu .Net:

// Generated .IDL file (by the OLE/COM Object Viewer)
// 
// typelib filename: POSKEYBOARDLib.tlb

[
 uuid(9B4E1840-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
 version(1.0),
 custom(90883F05-3D28-11D2-8F17-00A0C9A6186D, "POSKEYBOARDLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=5824208931aaf68b")

]
library POSKEYBOARDLib
{
  // TLib :   // TLib : mscorlib.dll : {BED7F4EA-1A96-11D2-8F08-00A0C9A6186D}
  importlib("mscorlib.tlb");
  // TLib : OLE Automation : {00020430-0000-0000-C000-000000000046}
  importlib("STDOLE2.TLB");

  // Forward declare all types defined in this typelib
  dispinterface _DPOSKeyboard;
  dispinterface _DPOSKeyboardEvents;

  [
   uuid(9B4E1841-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
   version(1.0),
   custom(0F21F359-AB84-41E8-9A78-36D110E6D2F9, "POSKEYBOARDLib._DPOSKeyboard")  

  ]
  dispinterface _DPOSKeyboard {
    properties:
    methods:
      [id(0x00000001), propget]
      BSTR CheckHealthText();
      [id(0x00000001), propput]
      void CheckHealthText([in] BSTR rhs);
      [id(0x00000002), propget]
      VARIANT_BOOL Claimed();
      [id(0x00000002), propput]
      void Claimed([in] VARIANT_BOOL rhs);
      [id(0x00000003), propget]
      VARIANT_BOOL DataEventEnabled();
      [id(0x00000003), propput]
      void DataEventEnabled([in] VARIANT_BOOL rhs);
      [id(0x00000004), propget]
      VARIANT_BOOL DeviceEnabled();
      [id(0x00000004), propput]
      void DeviceEnabled([in] VARIANT_BOOL rhs);
      [id(0x00000005), propget]
      VARIANT_BOOL FreezeEvents();
      [id(0x00000005), propput]
      void FreezeEvents([in] VARIANT_BOOL rhs);
      [id(0x00000006), propget]
      long ResultCode();
      [id(0x00000006), propput]
      void ResultCode([in] long rhs);
      [id(0x00000007), propget]
      long ResultCodeExtended();
      [id(0x00000007), propput]
      void ResultCodeExtended([in] long rhs);
      [id(0x00000008), propget]
      long State();
      [id(0x00000008), propput]
      void State([in] long rhs);
      [id(0x00000009), propget]
      BSTR ControlObjectDescription();
      [id(0x00000009), propput]
      void ControlObjectDescription([in] BSTR rhs);
      [id(0x0000000a), propget]
      long ControlObjectVersion();
      [id(0x0000000a), propput]
      void ControlObjectVersion([in] long rhs);
      [id(0x0000000b), propget]
      BSTR ServiceObjectDescription();
      [id(0x0000000b), propput]
      void ServiceObjectDescription([in] BSTR rhs);
      [id(0x0000000c), propget]
      long ServiceObjectVersion();
      [id(0x0000000c), propput]
      void ServiceObjectVersion([in] long rhs);
      [id(0x0000000d), propget]
      BSTR DeviceDescription();
      [id(0x0000000d), propput]
      void DeviceDescription([in] BSTR rhs);
      [id(0x0000000e), propget]
      BSTR DeviceName();
      [id(0x0000000e), propput]
      void DeviceName([in] BSTR rhs);
      [id(0x0000000f), propget]
      long POSKeyData();
      [id(0x0000000f), propput]
      void POSKeyData([in] long rhs);
      [id(0x00000010)]
      long Open([in] BSTR DeviceName);
      [id(0x00000011)]
      long Close();
      [id(0x00000012)]
      long Claim([in] long Timeout);
      [id(0x00000013)]
      long Release();
      [id(0x00000014)]
      long CheckHealth([in] long Level);
      [id(0x00000015)]
      long ClearInput();
      [id(0x00000016)]
      long DirectIO(
              [in] long Command, 
              [in, out] long* pData, 
              [in, out] BSTR* pString);
      [id(0x00000017)]
      void SOData([in] long Status);
      [id(0x00000018)]
      void SODirectIO(
              [in] long EventNumber, 
              [in, out] long* pData, 
              [in, out] BSTR* pString);
      [id(0x00000019)]
      void SOError(
              [in] long ResultCode, 
              [in] long ResultCodeExtended, 
              [in] long ErrorLocus, 
              [in, out] long* pErrorResponse);
      [id(0x0000001a), propget]
      VARIANT_BOOL AutoDisable();
      [id(0x0000001a), propput]
      void AutoDisable([in] VARIANT_BOOL rhs);
      [id(0x0000001b), propget]
      long BinaryConversion();
      [id(0x0000001b), propput]
      void BinaryConversion([in] long rhs);
      [id(0x0000001c), propget]
      long DataCount();
      [id(0x0000001c), propput]
      void DataCount([in] long rhs);
      [id(0x0000001d), propget]
      VARIANT_BOOL CapKeyUp();
      [id(0x0000001d), propput]
      void CapKeyUp([in] VARIANT_BOOL rhs);
      [id(0x0000001e), propget]
      long EventTypes();
      [id(0x0000001e), propput]
      void EventTypes([in] long rhs);
      [id(0x0000001f), propget]
      long POSKeyEventType();
      [id(0x0000001f), propput]
      void POSKeyEventType([in] long rhs);
      [id(0x00000020)]
      long SOProcessID();
      [id(0x00000021), propget]
      long CapPowerReporting();
      [id(0x00000021), propput]
      void CapPowerReporting([in] long rhs);
      [id(0x00000022), propget]
      long PowerNotify();
      [id(0x00000022), propput]
      void PowerNotify([in] long rhs);
      [id(0x00000023), propget]
      long PowerState();
      [id(0x00000023), propput]
      void PowerState([in] long rhs);
      [id(0x00000024)]
      void SOStatusUpdate([in] long Status);
  };

  [
   uuid(9B4E1842-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
   version(1.0),
   custom(0F21F359-AB84-41E8-9A78-36D110E6D2F9, "POSKEYBOARDLib._DPOSKeyboardEvents")  

  ]
  dispinterface _DPOSKeyboardEvents {
    properties:
    methods:
      [id(0x00000001)]
      void DataEvent([in] long Status);
      [id(0x00000002)]
      void DirectIOEvent(
              [in] long EventNumber, 
              [in, out] long* pData, 
              [in, out] BSTR* pString);
      [id(0x00000003)]
      void ErrorEvent(
              [in] long ResultCode, 
              [in] long ResultCodeExtended, 
              [in] long ErrorLocus, 
              [in, out] long* pErrorResponse);
      [id(0x00000004)]
      void StatusUpdateEvent([in] long Status);
  };

  [
   uuid(9B4E1843-FF65-11CF-AA2E-0020AFA49D5A),
   version(1.0),
   custom(0F21F359-AB84-41E8-9A78-36D110E6D2F9, "POSKEYBOARDLib.POSKeyboard")
  ]
  coclass POSKeyboard {
    interface _Object;
    [default] dispinterface _DPOSKeyboard;
    [default, source] dispinterface _DPOSKeyboardEvents;
  };
};

W jakiś sposób moje właściwości są wymienione jako metody ... Nawet jeśli dodam PreserveSig, nadal zapisuje 2 metody zamiast ich właściwości.

Jakie zmiany powinienem zrobić, aby był identyczny z oryginalną wersją? Albo przynajmniej spraw, by działało.

UPDATE: Znaleziono tam, gdzie nie miałem DispIdAttribute w interfejsie moich zdarzeń. Naprawiono to, ale aplikacja VB6 nadal nie działa z tym samym błędem.

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion