Uruchom plik CSS przez Twiga, gdy użyjesz tagu {% stylesheets%} w Twig z Symfony2

W swoim szablonie dołączam arkusze stylów CSS:

{% stylesheets
    "@SomeBundle/Resources/assets/css/default.css.twig"
    "@SomeBundle/Resources/assets/css/global.css.twig"
%}
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset_url }}" />
{% endstylesheets %}

Jednak chcę uruchamiać te pliki CSS przez Twig, czy jest to w jakikolwiek sposób możliwe podczas korzystania z{% stylesheets %} tag czy to wymaga innego podejścia. Próbowałem już włączyć atwig filtr, ale to nie istnieje.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion