Nieprawidłowa konwersja z „void *” na „unsigned char *”

Mam następujący kod;

<code>void* buffer = operator new(100);
unsigned char* etherhead = buffer;
</code>

Podczas kompilacji otrzymuję następujący błąd dla tej linii;

<code>error: invalid conversion from ‘void*’ to ‘unsigned char*’
</code>

Dlaczego dostaję ten błąd, myślałem, że pustka jest „bez typu”, więc może wskazywać na wszystko, czy cokolwiek może na nią wskazać?

questionAnswers(6)

yourAnswerToTheQuestion