Wyniki wyszukiwania dla "rabbitmq"

2 odpowiedź

Czy mogę użyć zadania java wysłać do selera przez rabbitmq?

Po prostu dotykałem selera i javy na 2 dni. :(W tej chwili mam zadanie, które java klient wysyła zadanie przez rabbitmq. Seler będzie pracownikiem do obsługi...

6 odpowiedzi

Po co używać AMQP / ZeroMQ / RabbitMQ

w przeciwieństwie do pisania własnej biblioteki.Pracujemy nad projektem, który będzie samodzielną pulą serwerów, jeśli jedna sekcja stanie się zbyt ciężka, m...

1 odpowiedź

C # RabbitMQ Bezpieczeństwo wątku klienta

2 odpowiedź

Jak utworzyć REP / REQ na Rabbit.js

2 odpowiedź

Różnicuj seler, kombu, PyAMQP i RabbitMQ / ironMQ

2 odpowiedź

Jak klient RabbitMQ może powiedzieć, kiedy traci połączenie z serwerem?

Jeśli jestem połączony z RabbitMQ i nasłuchuję zdarzeń za pomocą EventingBasicConsumer, jak mogę stwierdzić, czy zostałem odłączony od serwera?Wiem, że wystą...

4 odpowiedź

Jakich portów używa RabbitMQ?

6 odpowiedzi

Połącz z jednego kontenera Docker do drugiego

4 odpowiedź

Uruchamianie zadania po zakończeniu wszystkich zadań

2 odpowiedź

Pomiar czasu wykonania zadania Seler