Wyniki wyszukiwania dla "spring-mvc"

5 odpowiedzi

Jak korzystać z wielu ViewResolvers na wiosnę?

Pracuję nad aplikacją internetową, w której większość moich stron korzysta z kafelków apache (2.1.2), ale niektóre z nich muszą być zwykłymi plikami JSP.Mam ...

2 odpowiedź

W Spring 3.1 można użyć <mvc: interceptors> w połączeniu z @Configuration

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między ścieżką klasy, systemem plików?

6 odpowiedzi

Jackson 2.0 ze Spring 3.1

Czy Spring MVC 3.1 jest kompatybilny z Jackson 2.0? Czy automatyczne wykrywanie Jacksona w ścieżce klas przez Spring MVC i delegowanie do Jacksona żądań z ty...

2 odpowiedź

czy ktoś może mi wyjaśnić różnicę między kontrolerem poziomu klasy a kontrolerem poziomu metody ..?

Jestem nowy w Spring Framework .... podczas wyszukiwania w Google..Znalazłem kilka przykładów, które mają adnotację @RequestMapping na poziomie klasy i kilka...

6 odpowiedzi

Czy walidatory powinny mieć dostęp do bazy danych wiosną?

3 odpowiedź

Kolejności domyślnych parametrów sprawdzania poprawności fasoli?

Obecnie próbuję dostarczyć niestandardowy komunikat sprawdzania poprawności przy użyciu sprawdzania poprawności bean.Obecnie używa walidacji fasoli apache Sp...

2 odpowiedź

Odbierz status HTTP po żądaniu za pomocą Spring MVC

Wysyłam dane na serwer i chcę otrzymać status odpowiedzi HTTP w celu sprawdzenia tego stanu i zapewnienia odpowiedniego widoku

3 odpowiedź

Jak wypełnić pole rozwijane w Spring MVC

Próbowałem dowiedzieć się, jak wypełnić pole rozwijane w Spring MVC. Istnieje kilka wątków na ten temat, ale żaden z nich, które znalazłem, nie pomógł mi, wi...

1 odpowiedź

Moje repozytorium nie może zostać zainicjowane automatycznie podczas używania Spring Data JPA