Wyniki wyszukiwania dla "spring-3"

4 odpowiedź

java.lang.NoSuchMethodError: org.springframework.beans.factory.xml.XmlReaderContext.getResourceLoader () Lorg / springframework / core / io / ResourceLoader

3 odpowiedź

Zrozumienie użycia Spring @Autowired

2 odpowiedź

Spring 3 Przetwarzanie żądania nie powiodło się; zagnieżdżonym wyjątkiem jest java.lang.NullPointerException

1 odpowiedź

Zaloguj się / wyloguj w REST za pomocą Spring 3

Tworzymy serwisy internetowe RESTful za pomocą Spring 3 i musimy mieć funkcjonalność logowania / wylogowania, coś w tym stylu

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zastąpienie komponentu bean odkrytego przez skanowanie składników?

2 odpowiedź

Spring 3 Security j_spring_security_check

1 odpowiedź

Ustawienia Tiles 3.0 i Spring MVC [zamknięte]

1 odpowiedź

Nie znaleziono klasy CallableProcessingInterceptor: migracja do 3.1.4

1 odpowiedź

Czy to błąd w Spring 3.1.2 (w szczególności Spring Portlet MVC)?

Tło: Zajmuję się tworzeniem portletu przy użyciu frameworka Spring MVC wdrożonego na serwerze liferay 5.x. Obecnie używam 3.0.0.RELEASE. Wszystko działa zgod...

4 odpowiedź

Wiosenne bezpieczeństwo: Dlaczego nie możemy uzyskać dostępu do parametrów programu Hibernate w @PreAuthorize?