Wyniki wyszukiwania dla "listadapter"

10 odpowiedzi

ListView addHeaderView powoduje zwiększenie pozycji o jeden?

Poniżej znajduje się fragment kodu z ListView. Dodałem emptyView i headerView. Dodanie nagłówkaView powoduje zwiększenie pozycji w onItemClick o jeden.Więc b...

2 odpowiedź

Metoda onListItemClick nie została wywołana, gdy używam Checkox na liście

Cześć chłopaki Jestem nowy na Androida ... Chcę wyświetlić dynamiczną listę CheckBox i na Kliknięcie wielu tych CheckBoxes chcę ich dane w jednym ciągu ... A...

3 odpowiedź

Wywołanie Android notifyDataSetChanged z AsyncTask

Mam niestandardowy ListAdapter, który pobiera dane z Internetu w AsyncTask.Dane są dodawane idealnie do listy, ale gdy próbuję wykonać operacje, aplikacja ul...

2 odpowiedź

Dynamicznie dodawaj dane do ListView w systemie Android

Mam widok listy, który już zawiera listę danych.To, co próbuję osiągnąć, to kliknięcie jednego z ListItem, chcę dodać kolejną porcję zestawu danych tuż pod k...

1 odpowiedź

Android: Wzorzec widoku i różne typy wierszy?

2 odpowiedź

listview recykling dziwnej pustej przestrzeni

1 odpowiedź

Widok listy niestandardowej nie odpowiada na zdarzenie kliknięcia

2 odpowiedź

Dynamiczna zmiana układu wiersza widoku listy dotyczy również innych wierszy

Używam ListView i jest kilka przycisków na każdym elemencie listy.po kliknięciu przycisku w rzędzie przycisk ten powinien zniknąć. kliknięty przycisk znika p...