Wyniki wyszukiwania dla "java.util.date"

8 odpowiedzi

Pobierz bieżącą datę w formacie java.sql.Date

Muszę dodać bieżącą datę do przygotowanej instrukcji wywołania JDBC. Muszę dodać datę w formacie takim jak

30 odpowiedzi

Obliczanie różnicy między dwoma wystąpieniami daty Java

Używam Java

6 odpowiedzi

Wartość „0000-00-00” nie może być reprezentowana jako java.sql.Date

4 odpowiedź

Uzyskaj reprezentację daty w kilka sekund?

Używam API, które wymaga parametru daty jako liczby sekund, a

4 odpowiedź

Konwertuj znacznik czasu unixa między różnymi strefami czasowymi i różnymi DST w Javie

PROBLEM ROZWIĄZANY Urządzenie zewnętrzne obliczało i wysyłało niestandardowe 2-godzinne przesunięte znaczniki czasu, co bardzo mnie zmyliło i zaczęło ten wąt...