Wyniki wyszukiwania dla "naudio"

1 odpowiedź

Wynik NAudio fft daje intensywność na wszystkich częstotliwościach C #

2 odpowiedź

Już alokowany błąd wywołania waveOutOpen

1 odpowiedź

Słuchanie dźwięku przychodzącego z mikrofonu

Chcę tylko usłyszeć, co mówię do mikrofonu za pomocą NAudio i to jest mój kod, ale problem polega na tym, że nic nie słyszę. wszelka pomoc byłaby doceniana.

9 odpowiedzi

Odtwarzaj dźwięk ze strumienia za pomocą C #

4 odpowiedź

Aplikacja MVC4 „Nie można załadować biblioteki DLL„ libmp3lame.32.dll ”

Próbuję użyć biblioteki NAudio.Lame w aplikacji MVC4 i otrzymuję błąd:

1 odpowiedź

Wylicz urządzenia rejestrujące w NAudio

Jak uzyskać listę wszystkich urządzeń nagrywających na komputerze za pomocą NAudio? Gdy chcesz nagrać, musisz nadać mu indeks urządzenia, którego chcesz użyć...

2 odpowiedź

Jak napisać NAudio WaveStream do strumienia pamięci?

Mam program, który pobiera dane mp3 w tablicy bajtów. Musi przekonwertować dane mp3 na format wav i zapisać je w danych bajtowych. W tym celu próbuję użyć NA...

1 odpowiedź

nagraj dźwięk z mikrofonu, a następnie zapisz

5 odpowiedzi

zmień format z wav na mp3 w strumieniu pamięci w NAudio

Cześć, próbuję przekonwertować tekst na mowę (wav) w memorystream konwertując go na mp3, a następnie odtwarzać na stronie użytkowników.oto mój kod asmx: