Wyniki wyszukiwania dla "paramarray"

5 odpowiedzi

Przekaż tablicę do ParamArray

2 odpowiedź

W F #, jak możesz curry funkcji ParamArray (jak sprintf)?

W F #, jak curry funkcji, która akceptuje zmienną liczbę parametrów?Mam taki kod ... (funkcja dziennika to tylko przykład, dokładna implementacja nie ma znac...

2 odpowiedź

Używanie ParamArray, ale wymagające co najmniej jednego parametru