Wyniki wyszukiwania dla "strassen"

3 odpowiedź

Jak podzielić macierz na 4 bloki używając numpy?

Implementuję mnożenie macierzy Strassena za pomocą Pythona. W kroku dzielenia dzielimy większą macierz na mniejsze pod macierze. Czy istnieje wbudowana funkc...