Wyniki wyszukiwania dla "jquery-mobile"

4 odpowiedź

JavaScript w jQuery mobile nie działa, dopóki nie odświeży się

Mam stronę mobilną jQuery z JavaScriptem w środku. Problem polega na tym, że JavaScript nie działa, dopóki strona nie zostanie odświeżona. Oto mój kod:

2 odpowiedź

Jak ustawić obraz jako tapetę za pomocą Android Phonegap?

2 odpowiedź

Zaznacz / odznacz wszystkie pola wyboru w jquery mobile nie powiedzie się

Mam stronę jquerymobile z dwoma przyciskami. Jedno dwa zaznacza wszystkie pola wyboru i jedno, aby odznaczyć wszystkie pola wyboru.Po raz pierwszy klikam

2 odpowiedź

HTML 5 + iOS - tworzenie aplikacji hybrydowych

Próbuję przekonwertować moją rodzimą aplikację na system iOS na aplikację hybrydową przy użyciu HTML 5. Po przeprowadzeniu badania skończyłemjQuery mobile + ...

2 odpowiedź

Jak dodać dwie takie same animacje krawędzi adobe na jednej stronie html?

Używam jquery mobile, gdzie różne treści stron będą na jednej stronie html.Na stronie zmiany (strona przesuwna), inne strony mają takie same animacje krawędz...

4 odpowiedź

Zmień pozycję div za pomocą przeciągnij jquery

Próbuję zbudować stronę internetową, w której użytkownik może przeciągnąć niektóre elementy (jeden element na div) do innych div na stronie. To nie jest tabe...

6 odpowiedzi

jak powiązać zarówno rozmycie, jak i zmianę, ale aktywować funkcję tylko raz w Jquery / Javascript?

1 odpowiedź

jquery mobile tylko jedno popup dla wielu elementów listy

Mam następujący kod widoku listy urządzeń mobilnych jquery z wyskakującym oknem opcji dla każdego elementu listy.Czy chcesz mieć tylko jedno okienko, w który...

2 odpowiedź

Załaduj stronę jQuery Mobile z innej domeny?

Czy istnieje sposób załadowania strony JQuery AJAX Enabled ze strony zewnętrznej? Tworzę aplikację z łączem telefonicznym i potrzebuję jednej strony do hosto...

1 odpowiedź

Ikony nie są wyświetlane z niestandardowym motywem

Używam jQuery mobile z niestandardowym motywem utworzonym nathemeroller Zgodnie z instrukcjami, które muszę zawrzeć w