Wyniki wyszukiwania dla "rally"

1 odpowiedź

Chcesz skopiować historie rajdów z jednego projektu do drugiego

1 odpowiedź

Wykres prędkości w Rajdzie [zamknięty]

Pracuję nad projektem wyciągania danych z rajdu i tworzenia wykresu prędkości.Rozumiem, że interfejsy API usług sieci Web REST, które mają być używane, to de...

1 odpowiedź

Lookback API: zwraca tylko widoczne elementy pracy

Mamy kilka problemów związanych z wykorzystaniem LBAPI do zakresu z pozycji portfela w naszym obszarze roboczym. Ponieważ wiele zespołów bierze udział w jedn...

1 odpowiedź

ten sam klucz zabezpieczeń WSAPI v2.0 działa w kliencie REST, ale powoduje błąd nieprawidłowego klucza podczas używania z zawijaniem

W kliencie REST przeglądarki, gdy publikuję na tym adresie URLhttps://rally1.rallydev.com/slm/webservice/v2.0/HierarchicalRequirement/create?key=123abcz tym ...

2 odpowiedź

Problem z szerokością kolumny rallygrid w rc2

Appsdk2 rc2 wydaje się ignorować parametr width kolumny columnRfgs dla rallygrids.Na przykład:

1 odpowiedź

Błąd we / wy rajdu JSON podczas tworzenia wyniku przypadku testowego

Próbuję utworzyć wynik przypadku testowego przy użyciu klienta REST, ale otrzymuję ten błąd:

1 odpowiedź

Siatka rajdowa z sortowaniem niestandardowym renderowania kolumn

1 odpowiedź

Dane do obliczania wykresu prędkości w rajdzie [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Wykres prędkości w rajdzie [zamknięty] [/questions/18104696/velocity-chart-in-rally] 1 odpowiedź Pracowałem nad projektem wyciągnięcia danych z rajdu i stworzenia wykresu prędkości. Rozumiem, że interfejsami ...

1 odpowiedź

Skrypt Greasemonkey działa tylko po ponownym załadowaniu strony

2 odpowiedź

Aktualizowanie wykresu o nowe dane w aplikacji SDK 2.0

Używam wykresu do wizualizacji danych w a