Wyniki wyszukiwania dla "iptc"

3 odpowiedź

Jak uzyskać kraj / stan / region / miasto / stan / zip / pocztę ze współrzędnych GPS?

2 odpowiedź

Zapisywanie metadanych obrazu (EXIF / TIFF / IPTC) do pliku obrazu w OS X

Tworzę aplikację do edycji zdjęć i jak dotąd udało mi się pomyślnie odczytać metadane z plików graficznych (po otrzymaniu odpowiedzi na to pytanie:Odczyt dan...

2 odpowiedź

wyszukiwanie danych IPTC