Wyniki wyszukiwania dla "windows-error-reporting"

2 odpowiedź

Jak zawiesić proces w Windows-7 bez uzyskania okna dialogowego WER?

Czy możliwe jest zawieszenie zwykłego procesu trybu użytkownika w systemie Windows 7 bez uzyskiwania okna Raportowanie błędów systemu Windows (WER)? (Kiedy i...

4 odpowiedź

Czy istnieje narzędzie .Net API do raportowania błędów systemu Windows