Wykonywanie poleceń powłoki za pomocą NSTask - kakao Objective-C

Szukałem tego przez wiele dni i godzin, widziałem wiele tego przykładów, ale nie potrafię zrozumieć, jak to zrobićNSTask działa, powiedzmy, że chciałem wykonać poleceniekillall Dock lubdefaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles YES coś takiego, jak bym to zrobił.

Wiem, jak wykonać zewnętrzny skrypt powłoki (sh), ale muszę być bardziej wyrafinowany i zamiast tego używać NSTask.

Dzięki za pomoc!

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion