Wyniki wyszukiwania dla "libs"

2 odpowiedź

Python - do czego służy podfolder libs?

Dla mnie znajduje się w C: Python33 libs.Dla odniesienia - to jestnie ten sam folder co C: Python33 Lib - zanotuj wielkie litery i brak „s”.Na jednym kompute...

2 odpowiedź

Android, Eclipse, Umieść .jar w „lib” i „dodaj do ścieżki budowania” vs Put .jar w „libs”

4 odpowiedź

Importowania android.support.v13.app.FragmentActivity nie można rozwiązać