Jak skonfigurować program Microsoft ADAM, aby był podobny do usługi Active Directory?

Chcę umieścić użytkowników w instancji programu ADAM, aby program ADAM wyglądał podobnie do typowego, rzeczywistego serwera Active Directory.

Opracowuję aplikację, która integruje się z LDAP. Przetestowałem z OpenLDAP i jego core.schema. Teraz chciałbym przetestować z Active Directory, ale najbliższe, jakie mogę uzyskać, używając mojego sprzętu, to testowanie z Microsoft ADAM.

Nie wiem dokładnie, jak zacząć od ADAM. Zero doświadczenia z nim i Active Directory. Zgaduję, że muszę zaimportować MS-AdamSchemaW2K3.LDF, ponieważ widzę tam „sAMAccountName” i myślę, że chcę, żeby była podobna do Active Directory?

Dodano po przeczytaniu kilku odpowiedzi ...

Odpowiedzi do tej pory nie są wystarczająco szczegółowe dla tego, czego szukam. Doprowadziłem program ADAM do działania i moja aplikacja może z nim rozmawiać, ale chcę, aby program ADAM działał tak, jak działa typowa (jeśli taka jest) usługa Active Directory, ten sam schemat, uwierzytelnianie, mimo że Używam tylko programu ADAM w sieci grupy roboczej w systemie Windows XP.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion