Czy mogę zastosować limit czasu dla wszystkich testów w pakiecie

Czy w JUnit istnieje sposób na zdefiniowanie globalnego limitu czasu / limitu dla wszystkich testów zawartych w pakiecie.

Pozwólcie, że wyjaśnię to trochę.

Chcę wprowadzić zestaw testów junit do systemu kompilacji starszego projektu, który będzie uruchamiany na każdej kompilacji. Pakiet powinien składać się z szybko działających testów jednostkowych, ale projekt ma mieszany zestaw testów integracyjnych i jednostkowych w folderze źródłowym testów.

W związku z tym zamierzam wprowadzić centralny zestaw testów do testów jednostkowych, który zawiera tylko te testy, które mogą działać w określonym limicie czasu (każdy test indywidualnie).

Chcę egzekwować tę regułę, wprowadzając@Rule adnotacja, jeśli to możliwe.

Próbowałem tego:

@RunWith(Suite.class)
@SuiteClasses({...})
public class FastTestSuite{
    @Rule Timeout timeout = new Timeout(1);
}

ale to się nie sprawdziło. Wiem na pewno, że istnieją testy, które tun znacznie wolniej niż 1 milisekunda, ale żaden z testów nie powiódł się.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion