Mockito sprawdza po wyjątku Junit 4.10

Testuję metodę z oczekiwanym wyjątkiem. Muszę również sprawdzić, czy po wywołaniu wyjątku został wywołany jakiś kod czyszczenia (na wyszydzonym obiekcie), ale wygląda na to, że weryfikacja jest ignorowana. Oto kod. Używam JunitExpectedException Rule zweryfikować oczekiwany wyjątek.

@Rule
public ExpectedException expectedEx = ExpectedException.none();

@Test
public void testExpectedException()
{
   MockedObject mockObj = mock(MockedObj.class);
   MySubject subject = new MySubject(mockedObj);
   expectedEx.expect(MyException.class);
   expectedEx.expectMessage("My exception message.");
   subject.someMethodThrowingException();
   verify(mockObj).
       someCleanup(eq(...));
}

Wygląda na toverify jest całkowicie ignorowany. Bez względu na to, jaką metodę zastosowałemverify, mój test przemija, co nie jest tym, czego chcę.

Jakiś pomysł, dlaczego to się dzieje?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion