Wyniki wyszukiwania dla "avcapturesession"

1 odpowiedź

Przejmij własność pamięci od CVImageBufferRef

2 odpowiedź

Jak rozwiązać konflikt AVCaptureSession v AVAudioSession w iOS?

Próbuję uruchomić AVCaptureSession w kontrolerze widoku, ale w ramach tego samego wywołuję również funkcję z biblioteki, która używa AVAudioSession. Wydaje m...

1 odpowiedź

Jak zrobić zdjęcie automatycznie przy ustawianiu ostrości w iPhone SDK?

Tworzę aplikację, w której użytkownik robi zdjęcie obrazu z tekstem i przesyła na serwer. używałem

2 odpowiedź

CALayer - Umieść podwarstwę poniżej UIButtons storyboardu?

3 odpowiedź

Odtwarzaj dźwięk systemowy podczas nagrywania wideo / audio

1 odpowiedź

ios AVCaptureVideoPreviewLayer przechwytuje bieżący obraz

2 odpowiedź

Uchwyć 60 klatek na sekundę w aplikacji na iPhone'a

Pracuję nad projektem, w którym będziemy używać iPhonów jako aparatów do robienia zdjęć. Podczas nagrywania musimy nagrywać z prędkością 60 klatek na sekundę...

1 odpowiedź

Wstrzymaj i wznów przechwytywanie wideo za pomocą AVCaptureMovieFileOutput i AVCaptureVideoDataOutput w iOS

Muszę zaimplementować funkcję wielokrotnego wstrzymywania i wznawiania przechwytywania wideo w jednej sesji, ale dodawać każdy nowy segment (przechwycone seg...

5 odpowiedzi

Metoda wyszukiwania rozdzielczości kamery urządzenia iOS

1 odpowiedź

Eksportowanie wideo AVCaptureSession w rozmiarze odpowiadającym warstwie podglądu

Nagrywam wideo za pomocą