Wyniki wyszukiwania dla "container-managed"

2 odpowiedź

Kiedy zatwierdza się @TransactionAttribute (TransactionAttributeType.REQUIRES_NEW)?

Nazwa metody EJB