Wyniki wyszukiwania dla "popularity"

23 odpowiedź

Zanim XML stał się standardem i biorąc pod uwagę wszystkie jego wady, co sprawiło, że XML był tak popularny?

3 odpowiedź

Jak uzyskać najpopularniejsze słowa w tabeli za pomocą mysql?