Wyniki wyszukiwania dla "sqlcmd"

8 odpowiedzi

Jak zaszyfrować wszystkie istniejące procedury przechowywane w bazie danych

3 odpowiedź

Czy mogę drukować natychmiast dla każdej iteracji w pętli?

4 odpowiedź

Jak prawidłowo zarządzać wdrażaniem bazy danych za pomocą projektów baz danych SSDT i Visual Studio 2012?

Jestem w fazie badań próbujących zaadoptować projekty baz danych na 2012 r. Na istniejącym małym projekcie. Jestem programistą C #, a nie DBA, więc nie jeste...

4 odpowiedź

SqlServer 08: Zapytanie o listę wszystkich baz danych w instancji?

3 odpowiedź

Jak podłączyć Sqlcmd do serwera?

Właśnie zainstalowałem SQL Server 2008 i chciałem użyć edytora poleceń do wykonania zapytań.W tym celu otworzyłem wiersz polecenia i wpisałem

4 odpowiedź

cmd.ExecuteNonQuery wartość i liczba całkowita wynosi -1 od 0