Wyniki wyszukiwania dla "webui"

2 odpowiedź

Konwersja System.Web.UI.WebControls.Image do System.Drawing.Image?

Nie mogę tego przekonwertować. Jakaś pomoc?