Wyniki wyszukiwania dla "android-loader"

2 odpowiedź

onResume () nie jest wywoływany w fragmencie ViewPager podczas używania niestandardowego programu ładującego

Krótka wersja:Mam fragment, który utrzymuje

1 odpowiedź

Właściwe powiadomienie AsyncTaskLoader o zmianach danych z wątku tła

Chcę wdrożyć

1 odpowiedź

Dlaczego onLoadFinished jest wywoływany ponownie po wznowieniu fragmentu?

Mam dziwny problem z ładowarkami. Obecnie nie jestem pewien, czy jest to błąd w moim kodzie lub źle rozumiem ładowarki.AplikacjaProblem pojawia się w rozmowa...

1 odpowiedź

Wstawianie rekordów przez ładowarki w Androidzie

3 odpowiedź

Czy używanie AsyncTask nadal jest zalecane do ładowania elementów listView w tle?