Wyniki wyszukiwania dla "foundation"

3 odpowiedź

Porównaj NSDictionaries zawierające NSStrings

2 odpowiedź

Sortuj NSArray of Dates

Rozważ tę tablicę. Nie ma kluczy, więc nie jestem pewien, czy mogę użyć NSSortDescriptor. Jaka byłaby najlepsza metoda ich sortowania?

1 odpowiedź

Widok Popover dla iPhone'a za pomocą XCode 5

2 odpowiedź

Co opisuje NSNumberFormatter -maximumSignificantDigits?

W dokumentacji nie ma tekstu o tym, co to znaczy, ale zrozumienie jest bardzo ważne, aby nie wpaść w kłopoty. Czy ktoś wie, co to znaczy „znaczące cyfry” num...

2 odpowiedź

Jak utworzyć wiele powiadomień lokalnych

Próbuję utworzyć wiele lokalnych powiadomień w mojej aplikacji, ale z jakiegoś powodu tylko Pierwszy Pop powiadomienie jest na górze, reszta po prostu nie dz...

3 odpowiedź

Filtrowanie NSPredicate „OR” w oparciu o NSArray kluczy

Rozważmy następujący NSArray:

7 odpowiedzi

Policz równe obiekty w NSArray

Próbowałem wymyślić sposób sprawdzenia, ile określonego obiektu znajduje się w

3 odpowiedź

Wykryj dowolną podłączoną sieć

1 odpowiedź

Jak zintegrować iCloud na aplikacji bez dokumentów?

3 odpowiedź

Używanie makeObjectsPerformSelector: withObject: z fałszywą wartością logiczną