Wyniki wyszukiwania dla "foundation"

3 odpowiedź

Jaki jest cel samej metody w klasach zgodnych z NSObject?

to jest to! Dlaczego ktoś miałby chcieć (przynajmniej jako publiczny interfejs API) takiej metody? Czy jest to praktyczne zastosowanie?

3 odpowiedź

Wykryj dowolną podłączoną sieć

1 odpowiedź

Widok Popover dla iPhone'a za pomocą XCode 5

3 odpowiedź

Filtrowanie NSPredicate „OR” w oparciu o NSArray kluczy

Rozważmy następujący NSArray:

3 odpowiedź

Porównaj NSDictionaries zawierające NSStrings

2 odpowiedź

Sortuj NSArray of Dates

Rozważ tę tablicę. Nie ma kluczy, więc nie jestem pewien, czy mogę użyć NSSortDescriptor. Jaka byłaby najlepsza metoda ich sortowania?

3 odpowiedź

Używanie makeObjectsPerformSelector: withObject: z fałszywą wartością logiczną

1 odpowiedź

Jak zintegrować iCloud na aplikacji bez dokumentów?

7 odpowiedzi

Policz równe obiekty w NSArray

Próbowałem wymyślić sposób sprawdzenia, ile określonego obiektu znajduje się w

1 odpowiedź

Dlaczego init nie jest metodą klasową?

Dlaczego jest