Filtrowanie NSPredicate „OR” w oparciu o NSArray kluczy

Rozważmy następujący NSArray:

NSArray *dataSet = [[NSArray alloc] initWithObjects:
         [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:@"abc", @"key1", @"def", @"key2", @"hij", @"key3", nil], 
         [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:@"klm", @"key1", @"nop", @"key2", nil], 
         [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:@"qrs", @"key2", @"tuv", @"key4", nil], 
         [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:@"wxy", @"key3", nil], 
         nil];

Jestem w stanie filtrować tę tablicę, aby znaleźć obiekty słownika zawierająceklawisz key1

// Filter our dataSet to only contain dictionary objects with a key of 'key1'
NSString *key = @"key1";
NSPredicate *key1Predicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"%@ IN self.@allKeys", key];
NSArray *filteretSet1 = [dataSet filteredArrayUsingPredicate:key1Predicate];
NSLog(@"filteretSet1: %@",filteretSet1);

Które odpowiednio zwraca:

filteretSet1: (
    {
    key1 = abc;
    key2 = def;
    key3 = hij;
  },
    {
    key1 = klm;
    key2 = nop;
  }
)

Teraz chcę filtrować zestaw danych dla obiektów słownika zawierającychKAŻDY kluczy w NSArray.

Na przykład użycie tablicy:NSArray *keySet = [NSArray arrayWithObjects:@"key1", @"key3", nil]; Chcę utworzyć predykat, który zwraca i tablicękażdy obiekty słownika zawierające „klucz1”lub „key3” (tj. w tym przykładzie wszystkie obiekty słownika zostaną zwrócone z wyjątkiem trzeciego obiektu - ponieważ nie zawiera on ani „key1”lub „klucz3”).

Jakieś pomysły na to, jak to osiągnąć? Czy musiałbym użyć predykatu złożonego?

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion