Wyniki wyszukiwania dla "core-animation"

5 odpowiedzi

Czy rodzeństwo NSView może nakładać się na siebie?

Jestem trochę zdezorientowany. TheDokumentacja Apple stwierdza to:Uwaga: Ze względu na wydajność Cocoa nie wymusza wycinania między widokami rodzeństwa lub g...

5 odpowiedzi

jak ustawić krzywą animacji podczas korzystania z animacji klatek kluczowych w ios?

5 odpowiedzi

Jak łączyć różne CAAnimation w aplikacji iOS

1 odpowiedź

drawRect okrąg i animowany rozmiar / kolor

Rysuję krąg w

1 odpowiedź

Niejawna animacja Core Animation nie uruchamia nowo dodanej podwarstwy

2 odpowiedź

Anuluj odbijanie UIScrollView po przeciągnięciu

3 odpowiedź

Jak mogę utworzyć animację CABasicAnimation dla wielu właściwości?

12 odpowiedzi

animowanie UITextField w celu wskazania niewłaściwego hasła

4 odpowiedź

Jak skalować CAKeyframeAnimation?

Chcę utworzyć animację z kilkoma kluczowymi ramkami. Chcę, aby moja warstwa (przycisk w tym przypadku) była skalowana do 1,5, a następnie do 0,5, a następnie...

3 odpowiedź

Animacja CAShapeLayer (łuk od 0 do ostatecznego rozmiaru)

mam