Wyniki wyszukiwania dla "messagedialog"

1 odpowiedź

Jak programowo zamknąć okno dialogowe wiadomości

4 odpowiedź

WinRT - MessageDialog.ShowAsync wyrzuci UnauthorizedAccessException w mojej klasie niestandardowej

Chcę napisać własną kontrolę, kiedy wywoływany jest ctor, wyświetlany jest MessageBox.