Wyniki wyszukiwania dla "dealloc"

3 odpowiedź

Nie można wywoływać kontrolera widoku, gdy używana jest metoda bloku kodu NSNotificationCenter z ARC

5 odpowiedzi

iPhone - dealloc - Release vs nil