Wyniki wyszukiwania dla "scope-identity"

5 odpowiedzi

SCOPE_IDENTITY () dla identyfikatorów GUID?

Czy ktoś może mi powiedzieć, czy istnieje odpowiednik

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób użycia SCOPE_IDENTITY, jeśli używasz instrukcji wielokrotnego wstawiania?

Zaimportuję wiele wierszy danych z pliku csv do bazy danych SQL Server (za pośrednictwem aplikacji internetowej). Potrzebuję automatycznie wygenerowanej wart...

2 odpowiedź

Pobierz wartość scope_identity w kodzie C # z procedury przechowywanej w architekturze 3-warstwowej

Muszę przynieść

2 odpowiedź

Klauzula OUTPUT serwera SQL

2 odpowiedź

Czy SCOPE_IDENTITY działa w tym przypadku?

3 odpowiedź

Entity Framework i SCOPE_IDENTITY