Wyniki wyszukiwania dla "compiler-warnings"

5 odpowiedzi

Czy mogę wymusić błąd kompilatora, jeśli określone funkcje są wywoływane?

4 odpowiedź

C ++ Boost: jaka jest przyczyna tego ostrzeżenia?

3 odpowiedź

Niepowodzenie kompilacji, jeśli wartość zwracana jest nieużywana dla określonego typu

Chciałbym, aby kompilacja nie powiodła się dla niektórych wywołań funkcji, ale nie dla innych. Wywołanie funkcji, które chcę zawieść, to te, które nie obsług...

3 odpowiedź

Ambitność w kodzie Word Interop [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Ostrzeżenie o czasie kompilacji podczas korzystania z „Microsoft.Office.Interop.Word._Document.Close” [/questions/8640594/compile-time-warning-when-using-microsoft-office-interop-word-document-close] 1 ...

7 odpowiedzi

Jak włączyć (dosłownie) WSZYSTKIE ostrzeżenia GCC?

1 odpowiedź

Jak włączyć ostrzeżenia serii 6000 (ostrzeżenia analizy kodu) w MSVC ++?

5 odpowiedzi

Jaki jest sens g ++ -Wreorder?

Opcja g ++ -Wall zawiera -Wreorder. To, co robi ta opcja, opisano poniżej. Nie jest dla mnie oczywiste, dlaczego ktoś by się tym przejmował (szczególnie wyst...

2 odpowiedź

Pomiń ostrzeżenie „odrzucona wartość niejednostkowa”

5 odpowiedzi

Const ostrzeżenia poprawności c ++

7 odpowiedzi

Jak pozbyć się ostrzeżeń kompilatora „[jakieś zdarzenie] nigdy nie używane” w Visual Studio?