Wyniki wyszukiwania dla "compiler-warnings"

5 odpowiedzi

Jaki jest sens g ++ -Wreorder?

Opcja g ++ -Wall zawiera -Wreorder. To, co robi ta opcja, opisano poniżej. Nie jest dla mnie oczywiste, dlaczego ktoś by się tym przejmował (szczególnie wyst...

5 odpowiedzi

Co to jest „android: allowBackup”?

Odnowa wersja podglądu ADT (wersja 21), mają nowe ostrzeżenie o kłaczkach, które mówi mi następną rzecz w pliku manifestu (w tagu aplikacji):Powinien jawnie ...

2 odpowiedź

Przekazywanie dynamiczne: wstrzymanie ostrzeżenia o niekompletnej implementacji

Mam klasę ujawniającą niektóre metody, których implementacja jest zapewniona przez obiekt wewnętrzny.Używam wywołania forward do wywołania w czasie wykonywan...

3 odpowiedź

Ambitność w kodzie Word Interop [duplikat]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Ostrzeżenie o czasie kompilacji podczas korzystania z „Microsoft.Office.Interop.Word._Document.Close” [/questions/8640594/compile-time-warning-when-using-microsoft-office-interop-word-document-close] 1 ...

7 odpowiedzi

Dlaczego „nie wszystkie ścieżki kontrolne zwracają wartość” to ostrzeżenie, a nie błąd?

11 odpowiedzi

Jak celowo wywołać niestandardowy komunikat ostrzegawczy kompilatora Java?

Zamierzam popełnić brzydki tymczasowy hack, aby obejść problem blokowania, podczas gdy czekamy na naprawienie zewnętrznego zasobu. Oprócz oznaczenia go dużym...

10 odpowiedzi

Niestandardowe ostrzeżenia kompilatora

Podczas korzystania z ObsoleteAtribute w .Net daje kompilatorowi ostrzeżenia informujące, że obiekt / method / property jest przestarzały i coś innego powinn...

4 odpowiedź

Dlaczego to ostrzeżenie z kompilatora IBM XL C / C ++?

Oto minimalny przykład kodu ilustrujący problem:

2 odpowiedź

Jak powstrzymać ostrzeżenia w Xcode?

Czy w Xcode 5 jest jakiś sposób na powstrzymanie ostrzeżeń, takich jak nieużywane zmienne dla liczby plików? Szczególnie najnowszy Box2D 2.2.1 generuje pewne...

5 odpowiedzi

Const ostrzeżenia poprawności c ++