Wyniki wyszukiwania dla "g++"

3 odpowiedź

Dlaczego g ++ nie może znaleźć iostream.h?

Próbuję zrozumieć, jak skompilować programy C ++ z linii poleceń, używając g ++ i (w końcu) Clang na Ubuntu.Znalazłem stronę internetową, która wyjaśnia Make...

1 odpowiedź

g ++ undefined odwołanie do `boost :: system :: system_category () '

3 odpowiedź

Łączenie g ++ 4.8 z libstdc ++

Pobrałem i zbudowałem gcc 4.8.1 na moim komputerze z 64-bitowym systemem Ubuntu 12.04. Zbudowałem go ze źródła, jak zalecają dokumenty, i za pomocą poleceń

4 odpowiedź

Dlaczego ten fragment używa jednolitej inicjalizacji skompilowanej z g ++ 4.6, ale nie g ++ 4.7?

1 odpowiedź

Specyfikator typu opracowanego dla wyliczonego zakresu nie może używać słowa kluczowego „klasa”

Mam następującą specyfikację enum:

2 odpowiedź

ignorując zwracaną wartość „int scanf (const char *,…)”, zadeklarowano z atrybutem warn_unused_result [-Wunused-result]?

2 odpowiedź

Zrozumienie -Weffc ++

Rozważmy następujący program:

2 odpowiedź

G ++ generuje kod dla nieużywanych specjalizacji szablonów?

W kodzie serializacji dla projektu, nad którym pracuję, mam typ, którego rozmiar zależy od kompilatora. Aby sobie z tym poradzić, zdecydowałem się na specjal...

2 odpowiedź

c ++ pola bitowe i -Wconversion

0 odpowiedzi

mingw32-g ++. exe: error: CreateProcess: Brak takiego pliku lub katalogu

Właśnie zainstalowałem Code :: Blocks 12.11 i utworzyłem aplikację kreatora za pomocą kreatora. Próbowałem go skompilować, ale natrafiłem na ten błąd kompila...