EF Code First Migrations: MigrateDatabaseToLatestVersion bez NUGET

Potrzebuję pomocy, aby wyjaśnić, jak działa EF Code First Migrations na maszynie produkcyjnej. Mam kilka klas encji i klasę pochodną DbContext, aby uzyskać dostęp do jednostek. Teraz chcę wykonać te kilka rzeczy:

po uruchomieniu mojej aplikacji musi utworzyć bazę danych, jeśli baza danych nie istnieje;następnie schemat bazy danych musi być dostosowany do modelu;jeśli baza danych została utworzona właśnie teraz, chcę utworzyć kilka indeksów;również, jeśli baza danych została utworzona właśnie teraz, musi być obsadzona przez niektóre dane początkowe;wszystkie te rzeczy muszą być wykonywane automatycznie, bez żadnych poleceń NUGET ani zewnętrznych narzędzi.

Przeczytałem kilka artykułów na temat migracji, ale koncentrują się one głównie na wykorzystaniu NUGET lub czystych automatycznych aktualizacji baz danych w czasie wykonywania (przezMigrateDatabaseToLatestVersion). wiem oDbMigration klasa, ale nie rozumiem, jak skleićMigrateDatabaseToLatestVersion strategia iDbMigration.

AKTUALIZACJA.
W rzeczywistości nie mogę używać NUGET w projekcie i potrzebuję możliwości dokonania migracji „ręcznie”.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion