Wyniki wyszukiwania dla "categorical-data"

2 odpowiedź

Legenda mapy rastrowej z danymi kategorycznymi

Chciałbym narysować raster zawierający 4 różne wartości (1) z legendą tekstu jakościowego opisującą kategorie takie jak2 ale z kolorowymi pudełkami:Próbowałe...

2 odpowiedź

Jak wygenerować kolumnę DataFrame pandas Categorical z kolumny string?

Mogę przekonwertować kolumnę pandasową na Categorical, ale gdy próbuję wstawić ją jako nową kolumnę DataFrame, wydaje się ona zostać przekonwertowana z powro...

3 odpowiedź

Tworzenie zmiennych kategorycznych z wzajemnie wykluczających się zmiennych fikcyjnych

Moje pytanie dotyczy opracowania wcześniej odpowiedzi na pytanie dotyczącełączenie wielu zmiennych fikcyjnych w jedną zmienną kategoryczną.W zadanym wcześnie...

1 odpowiedź

Błąd R „suma nie ma znaczenia dla czynników”

Mam plik o nazwie rRna_RDP_taxonomy_phylum z następującymi danymi:

4 odpowiedź

Twórz manekiny z kolumny z wieloma wartościami w pandach