Wyniki wyszukiwania dla "dummy-data"

2 odpowiedź

Utwórz macierz wskaźnika binarnego (macierz boolowska) w R

4 odpowiedź

Twórz manekiny z kolumny z wieloma wartościami w pandach

3 odpowiedź

Jak utworzyć pojedynczą zmienną obojętną z warunkami w wielu kolumnach?

Próbuję efektywnie utworzyć binarne zmienne obojętne (1/0) w moim zbiorze danych na podstawie tego, czy jedna lub więcej z 7 zmiennych (kol9-15) w zbiorze da...