Funkcjonalność Flex / Bison w PHP

Szukam sposobu, aby uzyskać obsługę Flex / Bison (lub Lex / Yacc, et. Al.) W PHP. W szczególności implementuję boolowski parser zapytań w interfejsie WWW i raczej zachowuję wszystkie operacje wewnątrz PHP (w przeciwieństwie do wywoływania parsera C lub przekazywania rzeczy do Pythona itp.).

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion