Wyniki wyszukiwania dla "autofixture"

1 odpowiedź

AutoFixture nie tworzy anonimowego kontrolera MVC

2 odpowiedź

Określanie wartości właściwości [tylko do odczytu] [za pomocą argumentów ctor] podczas tworzenia instancji obiektów [niezmiennych] za pomocą AutoFixture

3 odpowiedź

Ploeh AutoFixture nie mógł utworzyć instancji z System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

1 odpowiedź

AutoFixture: PropertyData i heterogeniczne parametry

Biorąc pod uwagę następujący test:

2 odpowiedź

AutoFixture: jak utworzyćAnonymous z System.Type

Muszę utworzyć obiekt z AutoFixture za pomocą niczego więcej niż System.Type. Jednak wydaje się, że nie ma przeciążenia

3 odpowiedź

Tworzenie modelu domeny bez odwołań cyklicznych w Entity Framework

Znalazłem rozwiązanie, które działa (używając DTO i AutoMappera), które jest przedstawione poniżej, ale wolałbym odpowiedź, która zawiera listęróżne podejści...

2 odpowiedź

Czy ten test właściwie wykorzystuje AutoFixture i Moq?

1 odpowiedź

Wymuś AutoFixture, aby użył najbardziej chciwego konstruktora

2 odpowiedź

Jak pozwolić Autofixture utworzyć instancję typu, który zawiera właściwości z typem interfejsu?

1 odpowiedź

Używanie autofixture w moich testach integracji danych do tworzenia proxy

Usiłuję napisać pakiet testów integracji baz danych dla mojej domeny, która używa Entity Framework. W niektórych scenariuszach wolałbym autofixować obiekty. ...