Wyniki wyszukiwania dla "semantic-comparison"

1 odpowiedź

Podobieństwo - polerowanie i pakowanie

używam

2 odpowiedź

Sprawdzanie kompletności mapowania [nieuporządkowanej] kolekcji / zestawu elementów w teście jednostkowym

Używam xUnit.net, AutoFixture i SemanticComparison i chcę zweryfikować wyniki mapowania.Na poziomie poszczególnych przedmiotów jestem dobrze zakryty.DanyPozy...