Wyniki wyszukiwania dla "asp.net"

3 odpowiedź

Page.ClientScript.RegisterStartupScript nie działa - dlaczego?

Mam jakiś kod w OnInit hanlder

7 odpowiedzi

Dlaczego usługi IIS nie obsługują stron aspx?

Wdrażam aplikację ASP.NET do systemu Windows Server 2003 w ramach usług IISUsługi IIS obsługują strony HTML, ale nie próbuję znaleźć strony, gdy próbuję obsł...

4 odpowiedź

Jak buforować obiekt IQueryable?

Wcześniej otrzymałem tę metodę, która zwraca zapytanie Linq-to-SQL dla wszystkich wierszy w tabeli „UserStatus”:

2 odpowiedź

Dlaczego <table> nie jest dozwolone wewnątrz <p>

Dlaczego nie możesz

3 odpowiedź

HtmlTextWriter to String - Czy coś przeoczyłem?

Być może źle to rozumiem (i proszę mi powiedzieć, czy jestem), ale uderzam głową o ścianę czymś, co wydaje się naprawdę prostą koncepcją.To nadpisanie Render...

2 odpowiedź

Dlaczego HttpWebRequest rzuca wyjątek zamiast zwracać HttpStatusCode.NotFound?

Usiłuję zweryfikować istnienie Url przy użyciu HttpWebRequest. Znalazłem kilka przykładów, które zasadniczo to robią:

4 odpowiedź

c # lista <int> jak wstawić nową wartość między dwie wartości

więc mam listę, na której muszę stale dodawać nowe wartości, ale kiedy muszę to zwiększać i wstawiać między dwie wartości.

1 odpowiedź

wymusić wylogowanie konkretnego użytkownika spośród wszystkich użytkowników online

W mojej witrynie administrator może wyświetlać listę wszystkich innych użytkowników online.Administrator może również wyłączyć dowolne konto z tej listy.Jak ...

1 odpowiedź

HttpWebRequest i HttpWebResponse: utrzymywanie stanu zalogowanego żądania dla kolejnych zapytań

Mam kilka połączonych ze sobą HttpWebRequests i HttpWebResponses, również przy użyciu CookieContainer.Kod symuluje użytkownika przechodzącego przez trzy różn...

4 odpowiedź

Czy limit czasu sesji resetuje się przy każdym żądaniu

Czy limit czasu sesji resetuje się przy każdym żądaniu, niezależnie od tego, czy sprawdzamy zmienne sesji? Albo powinniśmy użyć co najmniej jednej zmiennej s...