Wyniki wyszukiwania dla "android-intent"

1 odpowiedź

nie można przesłać wideo za pomocą działania action_send w systemie Android 4.3

Jestem w stanie przesłać wideo za pomocą tego kodu do wersji Androida 4.1.2. ale w 4.3 to się nie udaje.wywołanie metody shareVideo () android wyświetla list...

3 odpowiedź

Jak otworzyć prywatne pliki zapisane w pamięci wewnętrznej za pomocą Intent.ACTION_VIEW?

4 odpowiedź

Jak przekazać ArrayList <CustomeObject> z jednego działania do innego? [duplikować]

2 odpowiedź

Android / NFC: Pobierz tag w onCreate () bez nowego zamiaru

1 odpowiedź

Android Geofencing - Brak nadchodzących zamiarów?

Mam dziwny problem.Zaimplementowałem geofencing za pomocą usług Google. (Implementacja poniżej) Na moich urządzeniach (Samsung Galaxy S i Moto X) działają id...

3 odpowiedź

jak przekazać dodatkowe zamiary dwóm działaniom

3 odpowiedź

Nie znaleziono aktywności do obsługi zamiaru - android.intent.action.OPEN_DOCUMENT

Próbuję swoich sił w Storage Access Framework systemu Android 4.4Opracowałem fikcyjną aplikację, która uruchamia zamiar na początku działania.

2 odpowiedź

Twitter PostActivity problem

4 odpowiedź

Android, nadawanie danych w paczkach

1 odpowiedź

Android, jak wiedzieć, że aplikacja została uruchomiona, a priorytet aplikacji zależy od czasów rozpoczęcia