Czy w iOS 7.0 AVSpeechSynthesizer ma męski głos w USA?

Rozwiązanie : To nie maUS male voice

używałemAVSpeechSynthesizer framework dlaiOS7.0

AVSpeechUtterance *utt = [AVSpeechUtterance speechUtteranceWithString:@"Hello"]; 
if (isMale) //flag for male or female voice selected
{
    // need US male voice as en-US is providing only US female voice
    utt.voice = [AVSpeechSynthesisVoice voiceWithLanguage:@"en-GB"]; //UK male voice 
}
else
{
    utt.voice = [AVSpeechSynthesisVoice voiceWithLanguage:@"en-US"]; //US female voice
}

Muszę użyćUS male voice zamiastmale UK voice.

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion