SecItemAdd i SecItemCopyMatching zwraca kod błędu -34018 (errSecMissingEntitlement)

Czasami, gdy uruchomię aplikację na urządzeniu Xcode, spróbuję uzyskać dostęp do pęku kluczy, ale nie powiodę się z powodu błędu -34018. Nie pasuje do żadnego z udokumentowanych kodów błędów pęku kluczy i nie może być konsekwentnie odtwarzany. (dzieje się może 30% czasu i nie jest dla mnie jasne, dlaczego tak się dzieje). To, co bardzo utrudnia debugowanie tego problemu, to całkowity brak dokumentacji. Jakiś pomysł, co powoduje to i jak to naprawić? Używam Xcode 5 i uruchomiłem iOS 7.0.4 na urządzeniu.

Tutaj jest otwarty problem:https://github.com/soffes/sskeychain/issues/52

EDYCJA: Dodanie kodu dostępu do pęku kluczy na żądanie

UżywamSSKeychain biblioteka do łączenia z pękiem kluczy. Oto fragment.

#define SERVICE @"default"

@implementation SSKeychain (EXT)

+ (void)setValue:(NSString *)value forKey:(NSString *)key {
  NSError *error = nil;
  BOOL success = NO;
  if (value) {
    success = [self setPassword:value forService:SERVICE account:key error:&error];
  } else {
    success = [self deletePasswordForService:SERVICE account:key error:&error];
  }
  NSAssert(success, @"Unable to set keychain value %@ for key %@ error %@", value, key, error);
  if (!success) {
    LogError(@"Unable to set value to keychain %@", error);
  }
  LogTrace(@"Will set keychain account %@. is to nil? %d", key, value == nil);
  if (value == nil)
    LogWarn(@"Setting keychain %@ to nil!!!", key);
}

+ (NSString *)valueForKey:(NSString *)key {
  NSError *error = nil;
  NSString *value = [self passwordForService:SERVICE account:key error:&error];
  if (error && error.code != errSecItemNotFound) {
    NSAssert(!error, @"Unable to retrieve keychain value for key %@ error %@", key, error);
    LogError(@"Unable to retrieve keychain value for key %@ error %@", key, error);
  }
  return value;
}

+ (BOOL)removeAllValues {
  LogInfo(@"Completely Reseting Keychain");
  return [[self accountsForService:SERVICE] all:^BOOL(NSDictionary *accountInfo) {
    return [self deletePasswordForService:SERVICE account:accountInfo[@"acct"]];
  }];
}

@end

Zdecydowana większość czasu jest w porządku. Czasami trafiam na błędy asercji, w których nie mogę ani pisać, ani czytać z pęku kluczy, powodując krytyczną asercję.

questionAnswers(19)

yourAnswerToTheQuestion