Nie można załadować pliku lub złożenia CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc

Spojrzałem na podobne pytania dotyczące SO, ale nic nie pasuje do mojego problemu, o ile wiem.

Komunikat wyjątku:

Nie można załadować pliku lub złożenia „CrystalDecisions.ReportAppServer.ClientDoc, Version = 13.0.2000.0, Culture = neutral, PublicKeyToken = 692fbea5521e1304” lub jedną z jego zależności. System nie może odnaleźć określonego pliku.

Plik jest w moim GAC. Pracuję na komputerze 32-bitowym (Windows 7) z VS2010, wszystko jest .NET4. Docelowa maszyna hostingowa to 64-bitowa wersja Win 2008 R2. Moja lokalna maszyna ma instalację CR dla VS2010; maszyna hostingowa ma 64-bitowe środowiska wykonawcze dla VS2010. Kompiluję cały mój kod w trybie „Any CPU” dla tej aplikacji internetowej.

Rozmyślam, że nie może znaleźć pliku w GAC. To jest aplikacja IIS; czy jest jakiś problem z uprawnieniami? Myślę, że IIS miałby dostęp do GAC.

Niektóre sugestie, co robić, zostaną docenione.

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion