Wybieranie tekstu w mobilnym Safari na iPhone

Próbuję ułatwić użytkownikowi iPhone'a skopiowanie tekstu do schowka w mobilnym safari. Jak w zwykłej „kopiu dotykowym”. Chcę skopiować konkretny fragment tekstu. Mam pełny wybór znaczników HTML, w których można zawijać tekst. Jak mogę to uprościć, a nie przerwać? Na przykład:

Czy istnieje sposób na „zaznaczenie” całego tekstu po naciśnięciu klawisza javascript? Następnie użytkownik może nadal dotykać, a następnie wybrać kopię?

Czy istnieje sposób na wywołanie opcji „wybierz wszystko”? Jak możesz podczas pisania w polu tekstowym? Po czym mogą wybrać kopię?

Jeśli nie ma rozwiązania javascript, jak mogę zorganizować HTML, aby ułatwić Safari wybranie odpowiedniego fragmentu tekstu? W przeciwieństwie do zwykłego słowa lub zawijania div?

Próbowałem onFocus = "this.select ()" dla różnych elementów, żaden nie działa. Próbowałem także naClick.

Ci, którzy próbowali przenieść stronę, która używa ZeroClipboard na iPhone'a, mogą mieć pewne pomysły.

Twoje zdrowie

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion