problemy z instalacją pakietów python 'bigfloat'

Próbuję zainstalować pakiet „bigfloat” na moim Macu (OS X 10.8.4) i mam problemy. Pakiet „bigfloat” wymaga dwóch innych zależności: 1) mpfr i 2) gmp.

Zainstalowałem tutaj gmp:http://gmplib.org/ <- To wydawało się działać dobrze.

Ale instalacja mpfr nie jest tak łatwa (http://www.mpfr.org/mpfr-current/mpfr.html#Installing-MPFR). Mówią, że po prostu ./configure, make i make install, aby to zrobić, ale otrzymuję ten błąd:

checking for gmp.h... no
configure: error: gmp.h can't be found, or is unusable.

Poszukiwałem hasła i ludzie sugerują określenie ścieżek w poleceniu configure, ale jak dotąd nie miałem szczęścia. Każda pomoc byłaby mile widziana!

Jako odniesienie szukam mpfr-3.1.2 (znajdującego się w katalogu: / Users / myusername) i gmp-5.1.2 (znajdującego się w tym samym katalogu).

Dzięki!

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion