Połączenie Python SSL „EOF wystąpiło z naruszeniem protokołu”

Używam zadania Django Celery, aby połączyć się z interfejsem API Graph Graph z biblioteką żądań przy użyciu Gevent. Problem, nad którym ciągle pracuję, polega na tym, że co jakiś czas pojawia się EOF z naruszeniem wyjątku protokołu. Szukałem w pobliżu, a różne źródła oferują różne poprawki, ale żadna nie działa.

Próbowałem małpowania łatania modułu ssl (gevent.monkey.patch_all ()) i kilku innych, ale bez szczęścia.

Nie jestem nawet pewien, czy jest to problem openssl, jak sugerują niektóre źródła, ponieważ nie spotkałem się z nim przed zastosowaniem optymalizacji Gevent

Connection error: [Errno 8] _ssl.c:504: EOF occurred in violation of protocol
Traceback (most recent call last):
File "/home/user/workspace/startup/project/events/tasks.py", line 52, in _process_page
data = requests.get(current_url)
File "/home/user/workspace/startup/env/local/lib/python2.7/site-packages/requests/api.py", line 55, in get
return request('get', url, **kwargs)
File "/home/user/workspace/startup/env/local/lib/python2.7/site-packages/requests/api.py", line 44, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/home/user/workspace/startup/env/local/lib/python2.7/site-packages/requests/sessions.py", line 354, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/home/user/workspace/startup/env/local/lib/python2.7/site-packages/requests/sessions.py", line 460, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/home/user/workspace/startup/env/local/lib/python2.7/site-packages/requests/adapters.py", line 250, in send
raise SSLError(e)
SSLError: [Errno 8] _ssl.c:504: EOF occurred in violation of protocol

Używam najnowszej wersji 1.0rc Gevent.

Inny problem, który pojawia się od czasu do czasu, mimo że adres URL jest poprawny, to: Ponawianie próby (pozostało 5 prób) po zerwaniu połączenia przez „błąd (2,„ Brak takiego pliku lub katalogu ”)”: /ID/ events? limit = 5000 i pola = opis, nazwa, lokalizacja, godzina_początkowa, godzina_czasu i znacznik_zdalny =ZNAK

questionAnswers(3)

yourAnswerToTheQuestion