Zatrzymaj NSRunLoop

Mam połączenie w wątku, więc dodaję je do pętli uruchamiania, aby uzyskać wszystkie dane:

 [[NSRunLoop currentRunLoop] run];
 [connection scheduleInRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop] forMode:NSDefaultRunLoopMode];

Ale nie mogę znaleźć sposobu, aby to powstrzymać

- (void)connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection{
  if([NSRunLoop currentRunLoop]){
    [[NSRunLoop currentRunLoop] cancelPerformSelectorsWithTarget:self];
  }
  [connection cancel];
}

Jak mogę zatrzymać tę pętlę?

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion